Ứng viên vui lòng tải file theo mẫu bên dưới và gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email: info@weskin.vn

HỒ SƠ ỨNG VIÊN
Để giúp chúng tôi nắm rõ hơn các thông tin về bạn, xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào chỗ trống dưới đây
Ngày nộp: ___________/____________/____________

 

VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN Nhân viênKinh Doanh  Kế Toán
 Kỹ Thuật Viên Spa  NV Thiết kế website
 NVIT  Nhân viên Lễ Tân
 Vị trí khác: ……………………………………………………………………………

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên: ……………………………………….………
Giới tính:  Nam  Nữ
Hiện: Độc thânĐã kết hôn
Nơi sinh: ……………… Ngày sinh: …………… Di động: …………………… Điện thoại: ………….…..…………..
CMND số: …………………………………………… Cấp ngày: ………………… Nơi cấp: …………………………….
Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………… E-Mail: …………………….………..
Viết vài dòng tự giới thiệu bản thân bạn:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………Mục tiêu nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………
Chiều cao: ………………… Cân nặng: ……………………… Thu nhập mong muốn: ……………………..……

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Thời gian Tên Trường Chuyên ngành Bằng cấp
Từ: … / ……
Đến: … / ……
CHỨNG CHỈ LỊCH HỌC(Nếu còn đi học)
Ngoại ngữ Tin học Kỹ năng khác (nếu có) 2 3 4 5 6 7 CN
Sáng
Chiều
Tối
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC ĐÂY
Thời gian Tên công ty Công việc đã làm Thu nhập Lý do nghỉ việc
Từ: … / ……
Đến: … / ……
Từ: … / ……
Đến: … / ……
Bạn biết thông tin tuyển dụng qua: (Chỉ chọn 01 nguồn tiếp cận đầu tiên)
Website:_____________________________

Bạn bè

Băng rôn

Khác:_____________________

Chữ ký ứng viên.
………………………
NHẬN XÉT CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG:  Phù hợp LưuChưa phù hợp
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Ngày: ___/___/____

Chữ ký:…………………